Країна творчості JURAMAX
JURAMAX - найбільша творча мережа
талановитих українців у всьому світі.
Інші статті автора
Переглянули 56
Everdreamer
Everdreamer
Everdreamer
Everdreamer
luckiest_guy
luckiest_guy
luckiest_guy
luckiest_guy
Lican
Lican
Lican
Lican
V_Shevchuk
V_Shevchuk
V_Shevchuk
V_Shevchuk
Diana
Diana
0
Стаття
1. Число 666 та прецесія Землі
Число 666
Диявольські властивості числу 666 стали надавати через фразу в главі 13-й Одкровення Іоанна Богослова (Св. апостол Іоанн, книга Одкровення 13:18, 15:2):

"Хто має розум, той рахує число звіра, тому що це число людське; число його шістсот шістдесят шість".

До речі, одкровення Іоанна - не єдине місце в Біблії, де згадане число 666. Наприклад, воно згадується в Старому Завіті. З його допомогою описується багатство царства Соломона, слава і могутність якого ототожнювалися з вершиною можливостей людини в облаштуванні цього світу: "У золоті, що приходило Соломону щороку, ваги було шістсот шістдесят шість таланів золотих" (3 Цар, 10,14). Тоді ніяких негативних рис цьому числу не надавалося.
Для таких древніх культур, як зороастрійська і китайська, 6 є священним числом, числом світової гармонії. На ньому, наприклад, побудована знаменита Книга змін.
Зороастризм
Зороастризм, також маздеізм - одна з найдавніших релігій, що бере початок в одкровенні пророка Спитама Заратуштри (перс. - «Зартошт»; давньогрецька - «Зороастрес»), отримане ним від Бога - Ахура Мазди. В основі вчення Заратуштри - вільний моральний вибір людиною благих думок, добрих слів і благих діянь. В давнину і ранньому середньовіччі зороастризм був поширений переважно на території Великого Ірану. До теперішнього часу зороастризм в основному витіснений ісламом, невеликі громади збереглися в Ірані та Індії.
Стародавній Китай
Стародавній Китай збагатив світову науку та культуру значними досягненнями: він є батьківщиною таких вина­ходів, як компас (III ст. до н. е.), спідометр (III ст. до н. е.), сейсмограф (II ст. до н. е.), порох (X ст.н. е.), книгодруку­вання (VI—VIII ст.), фарфор (III — V ст). У галузі матема­тики був відкритий метод розв'язання рівнянь першого сту­пеня з двома і трьома невідомими, обчислено відношення довжини кола до його діаметра — число л. У галузі астро­номії китайці знали, як вираховувати дату затемнення сон­ця, склали один із перших каталогів зірок, вели спостере­ження за плямами на Сонці та ін.
Книга Змін
Книга Змін є найзагадковішою, найдревнішою і найвідомішою спадщиною культури Стародавнього Китаю. Вона дозволяє торкнутися мудрості минулого, зрозуміти сьогодення і дає ключ до прийдешнього. Основу передбачень по Книзі Змін складає поєднання таємничих гексаграм, що дозволяють людині отримати відповідь на будь-яке питання, що її цікавить, якщо тільки вона зможе заглянути в глибини своєї душі.
І-цзін в перекладі з китайської означає Книга Змін. Цей трактат є класичним твором китайської канонічної літератури, який виступає головним як серед Тринадцяти канонів (Ши сань цзін), так і серед П'яти канонів (У-цзін). Назва вчення пояснює його основну ідею – ідею загальної мінливості, постійної зміни подій. Як відомо, на небозводі Сонце та Місяць періодично змінюють один одного, чотири пори року по черзі поступаються одна одній. Планети, зірки й галактики своїми взаємними переміщеннями безпосередньо впливають на всі живі істоти.
До речі, число 666 лежить в основі нашої світобудови. Молекула вуглецю, без якої не можна уявити наше життя, складається з 6 протонів, 6 нейтронів і 6 електронів.

Кожен з нас знає про три шістки (666). Яких тільки фантастичних варіантів не пропонувалося для тлумачення цього уривка з біблії! Яка тільки містика не нагромаджувалася навколо нього! Між тим, це зашифроване послання з давнини є попередженням про цілком конкретну подію, яка незабаром має відбутися на Землі, в корені змінивши всі аспекти життя на планеті. І пов'язана ця подія з прецесією земної осі.
Прецесія земної осі
Прецесією земної осі називається явище, при якому продовження земної осі, навколо якої відбувається обертання планети, повільно "переміщається" по небосхилу, описуючи гігантське коло за період трохи менше 26000 років. Найнаочніше можна уявити собі це явище, якщо подивитися на дитячу дзигу. За деякий час після запуску через згасання початкового імпульсу завдяки силам тертя вісь дзиги починає описувати кола. Така "поведінка" осі і називається прецесією.
До останнього часу вважалося, що явище прецесії земної осі відкрив давньогрецький астроном Гіппарх Родоський у другому столітті до нашої ери. Проте після прочитання глиняних табличок древніх шумерів з'ясувалося, що вони знали про прецесії за три з половиною тисячоліття до Гіппарха. Чи знайомі з цим явищем були також індіанці майя і давньоєгипетські жерці, які надавали йому виключне значення? Вони сприймали прецесію як основний механізм Всесвіту, що керує не тільки астрономічними феноменами, але й людською, і біологічною діяльністю. Стародавні вважали, що тривалість прецесії дорівнює 25920 років. Неважко підрахувати, що при такій тривалості вісь зміститься на один знак Зодіаку (їх, як відомо, всього дванадцять) за 2160 років, а на один градус - за 72 роки (25920/360).
А тепер подивимося, що дадуть нам три шістки, якщо провести з ними найпростіші арифметичні маніпуляції.

Так, сума трьох факторіалів з шести дає нам 6! +6! +6! = 2160 (років), що, як зазначалося вище, характеризує зміщення земної осі на один знак Зодіаку (нагадаю, що факторіалом називається послідовне перемножування чисел від одиниці до значення самого числа; позначається знаком оклику), тобто факторіал шести дорівнює: 6! = 1 х 2 х 3 х 4 х 5 х 6 = 720). Добуток квадратів чисел, поділений на суму чисел, дає нам 1/10 тривалості прецесійного циклу: (36 х 36 х 36)/18 = 2592. (6+6) х 6 = 72, що чисельно дорівнює зміщенню осі на один градус. Якщо розглядати три шістки як шість в третьому степені, знову виходимо на процесійне число, що характеризує зміщення осі на одну десяту знаку зодіаку: 6 х 6 х 6 = 216. І, нарешті, головний аргумент: 6 х 6 х 6! = 25920 (років), тобто отримуємо повний прецесійний цикл.
Таким чином, очевидно, що три шістки буквально "кричать" про прецесію. Зрозуміло, що випадковістю і збігом подібний прецесійний "слід" пояснити неможливо. Більше того, нескладно показати, що більше ні одна трійка однакових цифр подібного прецесійного "сліду" не має, і три шістки вибрані для передачі через століття таємниці прецесійного циклу далеко не випадково. Адже завданням тих, хто хотів донести до нас значення і важливість прецесії, був підбір числа, яке є коротким і яке легко запам'ятовується, а також яке б незмінно приводило б нас на прецесійний слід при найпростіших арифметичних діях з ним. Саме три шістки найбільшою мірою відповідають цим умовам.
Таким чином, таємницю "числа звіра" можна вважати розгаданою: це число - зашифроване значення тривалості прецесійного циклу в 25920 років.

У приведеному вище уривку з Біблії сказано, що "число звіра" - число людське. Чому? Очевидно, тому, що прецесійний цикл, зашифрований у цьому числі, дійсно грає доленосну роль в історії людства. Відповідно до цього циклу відбувається розвиток життя на нашій планеті, про що в давнину було добре відомо. Питання "звідки?" зараз не розглядається, як не розглядається і питання про те, як у давнину, не маючи інструментів, взагалі можна було визначити тривалість прецесійного циклу протяжністю майже 26000 років. Це окрема, дуже велика і цікава тема.
Використані матеріали:
Батин Николай Алексеевич "Фазовый переход 2012 года. Расшифровка "числа зверя".
http://www.aratta-ukraine.com "Завтра - другий в цьому році збіг часу і дати"
http://ua.textreferat.com "Культура Стародавнього Китаю".
http://www.epochtimes.com.ua "Книга Змін - спадщина культури Стародавнього Китаю".
Додаткова інформація для обговорень
Гравітаційний вплив сонця і місяця змушує нашу планету здійснювати дуже повільне кругове обертання. Уявіть собі Землю яка обертається, причому вісь її обертання робить круговий рух, роблячи повний оборот за 25920 років.

Розрахунок прецесії життєво необхідний історикам для того, щоб краще зрозуміти стародавню людину, об'єктом поклоніння якої часто були "небесні боги". Релігійні споруди давнини, храми і гробниці будувалися з урахуванням астрономічних спостережень, що видно з суворої орієнтації багатьох споруд, так і з архітектурних форм, в яких виражені різні небесні феномени. І в наші дні, коли виникає здогадка, що споруда була спрямована на якусь конкретну зірку, це можна перевірити з великою часткою точності, використовуючи знання прецесії. "Відтворюючи" картину неба в конкретну епоху, ми можемо дізнатися, що було важливим для відправлення релігійного культу в той далекий час.

До того, як комп'ютери стали загальнодоступними, довгий час прецесію обчислювали на папері. Це було досить складно, оскільки доводилося використовувати формули як тригонометрії, так і сферичної геометрії. Підрахунки не становили б великих труднощів, якщо б було потрібно тільки одне або два обчислення, але у випадку, якщо потрібно було перевірити кілька зірок і дат, розрахунки могли зайняти цілий день.

На рахунок числа 666, чому воно одночасно описується як звірське і людське.

Я вважаю, що значення числа 666 можна трактувати як щось хороше, наприклад, саме з допомогою прецесії, яка і є відображенням цього числа, створюється на нашій планеті різноманітність життя і часу, яка не дає цивілізації перебувати на одному рівні розвитку, а також число 666 можна важати як таке, що предвіщує щось негативне, наприклад як занепад тієї ж цивілізації. І саме це послання з книги Одкровення дає нам зрозуміти що вже не одна цивілізація рахувала це число і передавала знання про нього своїм наступникам.
© eFJey http://juramax.com
В наступній статті я розповім вам детальніше про 12 знаків зодіаку (12 малих циклів планети) і їх зв'язок з прецесією земної кулі.
09 вер 2012 о 01:09
Показати всі коментарі (4)
Mariya, Радий що тобі сподобалась стаття Мене такі теми також дуже цікавлять. У мене вже є і друга стаття-продовження "Циклічна сутність буття" http://juramax.com/article.php?id=3 надіюсь тобі також сподобається.
23 сер 2014 о 18:03
eFJey, ок
29 сер 2014 о 04:08
Цікава стаття. Вперше зустрічаю інформацію про число звіра, яке прив'язують до прецесії Землі. Доволі пізнавально. Що ще раз свідчить про те, що наша цивілізація знаходиться на межі переходу з одного ступеня розвитку на інший. Тільки-от занепад та деградація, які ми можемо спостерігати у сучасному суспільстві не віщують нічого хорошого.
30 чер 2017 о 21:17
Країна фотографів
Суничка:), суниці, ягоди, макрозйомка, фотограф, фотографія
Суничка:)
Mila
Mila
Фотографія
Райдуга, пейзаж, гори, природа, веселка, фотограф, фотографія
Райдуга
Liolina
Liolina
Фотографія
, фотограф, фотографія, модель, хлопець, дрова
Jabulani
Jabulani
Фотографія
, гори, пейзаж, природа, фотограф, фотографія
Bdjola
Bdjola
Фотографія
Країна письменників
line
Про нас Наша команда Техпідтримка
Країна творчості JURAMAX логотип
Країна творчості JURAMAX © 2010-2024